+38 (0332) 24-71-52Підтримка: Пн-Пт, 10:00-17:00

Про систему

Дистанційна форма навчання через Інтернет є ефективною і зручною формою отримання нових знань та компетенцій, підвищення рівня професійності, самоосвіти. Дистанційно через інтернет можуть навчатися всі: діти, студенти, фахівці, люди похилого віку, люди з особливими потребами. Слухачі самі обирають час та місце для дистанційного навчання. Процес дистанційного навчання поєднує самостійне засвоєння матеріалу дистанційного курсу, перевірку своїх знань за допомогою тестів та інших завдань в дистанційному курсі і активне спілкування з куратором. Спілкування з викладачем може відбуватись в on-line та of-line режимах: чати, форуми, електронна пошта, відео-конференції. Тестування теж є формою спілкування з куратором. При перевірці тестів куратор може прокоментувати ваші відповіді.

 

Інформація про Інститут

 

Наш інститут — єдиний у регіоні заклад післядипломної педагогічної освіти, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогів.

 

Згідно з постановою Ради народних комісарів УРСР від 4 березня 1940 р. № 316 «Про реорганізацію початкових і середніх шкіл на території західних областей України», з метою підвищення культурного рівня їх населення і здійснення загального навчання Рада народних комісарів Української РСР зобов’язала Народний комісаріат освіти республіки організувати з 15 березня 1940 р. у Волинській області Інститут підвищення кваліфікації вчителів.

 

1993 р. — зміна назви інституту на Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2001 р. назву закладу змінено на Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

ВІППО сьогодні — це сучасний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Його наукова, соціально-культурна та матеріально-технічна бази дозволяють вирішувати складні завдання підвищення педагогічної майстерності, психолого-педагогічної компетентності освітян області. Інститут ліцензовано як вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації із правом підвищення кваліфікації педагогів.

 

Пріоритетним напрямом у роботі відділів, лабораторій, кафедр завжди була робота з учителем, безпосереднє спілкування з ним, вивчення потреб і запитів педагога, вибір оптимальних форм і засобів методичної та навчальної діяльності. Реалізується він через навчання на курсах підвищення кваліфікації, різноманітних семінарах, тренінгах, у роботі творчих груп.

 

У міжкурсовий період кафедри, відділи, лабораторії працюють із районними міськими методичними кабінетами, методичними об’єднаннями вчителів-предметників, колективами шкіл, надаючи їм науково-методичну допомогу в організації навчально-виховного процесу.

 

Теоретичне вивчення наукових і науково-методичних проблем, узагальнення набутого практичного досвіду дозволяють проводити науково-практичні конференції, обласні педагогічні читання. Активно ведеться апробація авторських програм із забезпечення варіативного компонента базового навчального плану профільної школи.

Нагору